доцент д-р Боян Нончев д.м.

Специалист по вътрешни болести и ендокринология 

доцент към Катедра по Ендокринология, Медицински Университет – Пловдив

Клиника по ендокринология и болести на обмяната – УМБАЛ „Каспела“ гр. Пловдив, ул. „София“ 64 

Частен кабинет: Пловдив, ул. „Ангиста“ 3, ет. 1, к. 1