Специалист по вътрешни болести и ендокринология доцент към клиника по Ендокринология, Медицински Университет – Пловдив УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А и УМБАЛ „Каспела“ гр. Пловдив, ул. „София“ 64 

Частен кабинет: Пловдив, ул. „Ангиста“ 3, ет. 1, к. 1

Справки и записване: 0888492828
Без договор със здравна каса.

Последни публикации